Sander

van der Sloot

IT Consultant

Sander

van der Sloot

IT Consultant

Sander van der Sloot

IT Consultant

Personalia

Naam

Sander van der Sloot

Geboren

26 April 1974, IJsselstein, Nederland

Huishouden

Gehuwd en twee dochters

Ervaring sinds

1997

Website

odyssloot.tel

Vind mij op

Profiel

Elke dag zal de techneut in mij de brug proberen te slaan tussen een agile werkwijze en de kracht van goede software. Ik doe dat door teams en organisatie voortdurend uit te dagen om hun proces en product beter af te stemmen op de gebruiker. Mijn dag is geslaagd als ik anderen lol heb gegeven in hun werk en hun geleerd heb het lef te hebben om aan de randen van hun kunnen te experimenteren. De Agile Coach is wel de beste rol om dit streven te verwezenlijken op de aspecten organisatie, team en techniek.

Specialismen

Valkuilen die het slagen van een project of strategisch doel bedreigen, signaleer ik intuïtief door mijn ervaring in verschillende sectoren, projecten en rollen. Mijn communicatieve vaardigheden zijn uitstekend te noemen. Daarnaast denk ik altijd strategisch en in abstracties. Ik ben zeer goed in staat snel nieuwe kennis op te doen. Al deze specialismen, gecombineerd met een bèta inslag, maken mij een getalenteerd consultant.

Ambitie

Graag vervul ik een rol waarin ik al mijn kennis en ervaring kan benutten om een bijdrage te leveren aan verbetering en professionalisering van de online dienstverlening. Die verbetering is alleen te bereiken door een visie te vormen voor het online kanaal voor B2C, B2B, maar ook B2E. Dat is het speelveld waar ik in wil bewegen: Online innovatie en technologische ontwikkelingen toepassen om eindklanten optimaal te bedienen en daar voorbij. Daarboven wil ik bijdragen aan de zo belangrijke digitale transformatie. Mijn interesse en ambitie is tijdens mijn loopbaan verschoven van het programmeren, via software architect tot technisch consultant. Ik heb tijdens die verschuiving een aantal opleidingen gevolgd zoals Requirement Analyse, Prince2, TOGAF, SCRUM Essentials, AWS Professional Accreditation. Tijdens mijn loopbaan ben ik in aanraking gekomen met allerlei platformen en producten. Mijn motto bij vraagstukken is dan ook open te staan voor elke oplossing en de Best of breed en best fit van producten te kiezen. Ik heb veel verschillende rollen vervuld in verschillende omgevingen en sectoren. Hierdoor heb ik een brede ervaring opgedaan. Ik ga op een analytische wijze uitdagingen aan. Hierbij weet ik op overtuigende wijze oplossingsrichtingen aan te dragen. Ik draag mijn kennis met plezier over op een interactieve manier. “Je hebt lef getoond”, “Je hebt ècht goede dingen gedaan voor het project”, zijn citaten van opdrachtgevers die mij beschrijven (respectievelijk DUO en UWV). Om mijn huidige rol als Technisch Consultant goed uit te kunnen voeren, volg ik nauwlettend de technische trends, tooling, producten en methodieken. Hierna beschrijf ik in detail een aantal kenmerkende projecten om een optimaal beeld te geven van mijn werkervaring.

Activiteiten

Sporten is voor mij meer dan een hobby. Naast schaatsen in de winter, zit ik voornamelijk op de fiets. Ik maakte een ruim decennium deel uit van een wielerploeg van 12 renners met begeleiding. Tegenwoordig train ik regelmatig voor mijn algehele fitheid. Voor de geestelijke ontspanning musiceer ik graag. Gitaarles kreeg ik vanaf mijn 10e jaar. Sinds een aantal jaar speel ik ook piano, dat ik mijzelf heb geleerd. Lezen doe ik ook graag. Naast vakliteratuur lees ik ook boeken als Short stories (Roald Dahl), What’s going on in there (Lise Eliot) of een hersenkraker als Gödel, Escher, Bach (Hofstadter). In het kader van Internet of Things restaureer ik een oude motorfiets en voeg daar eigen electronica aan toe met een koppeling via een app aan het internet.

Kennis

Opleiding

LeSS Practitioner - AgiliX 2017

DevOps Fundamentals - Quint 2017

Azure Essentials - Miracademy 2016

Scrum Essentials - Miracademy 2015

Amazon Cloud Services - Online 2014

SOA Essentials - InfoSupport 2010

Togaf 8.1 - Cap Gemini 2008

Prince2 Foundation - Cap Gemini 2008

Informatica TU Delft - 1997 (onafgerond)

Utrechts Stedelijk Gymnasium - Diploma 1993

Boekenplank

Large Scale Scrum - Craig Larman

Agile Foundations - Peter Measey and Radtac

De Responsive Enterprise - Rini Solingen e.a.

The Lean Startup - Eric Ries

Kanban - David J. Anderson

Agile IT Organization Design -Sriram Narayan

Enterprise Architecture at Work - M. Lankhorst

IT Savvy - P. Weill, J.W. Ross

IT Governance - P. Weill, J.W. Ross

CMMI 2nd Edition - M. Chrissis e.a.

TOGAF 2007 Edition Incorporating 8.1.1

Open Source SOA - J. Davis

Enterprise Integration Patterns - Hohpe e.a.

Anti Patterns - W.J. Brown e.a.

Applying UML and Patterns - G. Larman

Use Case Modeling - K. Bittner e.a.

Software testing: a TMap approach - M. Pol

Artificial Intelligence - M. Negnevitsky

Analysis Patterns - M. Fowler

Talen

 • 25% Complete
  Spreken Lezen/Schrijven
 • 75% Complete
  Engels 90%
 • 66% Complete
  Frans 66%
 • 40% Complete
  Duits 40%
 • 25% Complete
  Italiaans 25%

Vaardigheden

Online Strategie, eCommerce, Cloud Architectuur

Digital Transformation, Agile, Scrum, LeSS

TOGAF, Archimate, SOA, CMMi, Prince2, TMap, RUP

Analysis Patterns, Use Cases, Functiepunt Analyse

Linux, Java, C#, Delphi, C++

Javascript, NodeJS, Ruby, HTML, CSS

.. en een uitgebeid palet van (online) producten en ontwikkeltools.

Competenties

Adviseren

Coachen, Trainen

Presenteren

Analyseren

Leiding geven

Overtuigen

Ervaring

Vanaf 1997 werk ik in de IT. Ik heb mijn bijdragen geleverd aan de uitvoering van projecten op het gebied van overheid, en professionele- en financiële dienstverlening. Ik begon als Software Engineer in diverse programmeertalen. Daarna vervulde ik rollen als informatie analist en applicatie architect. Vervolgens heb ik een paar jaar als technisch projectleider gefungeerd. Inmiddels ben ik technisch consultant, gericht op online architecturen. Hieronder treft u een aantal aansprekende voorbeelden uit mijn loopbaan.

Quint Wellington Redwood

Consultant - Mei 2017 - Heden

Als consultant bij QWR help ik organisaties in transitie de ondersteunende IT in lijn te brengen door teams bij te staan goede architectuur keuzes te maken. Daarnaast geef ik de ontwikkel teams trainingen op het gebied van agility en de verschillende rollen.

Mirabeau

Web IT Consultant - Mei 2012 - April 2017

Als technisch consultant bij Mirabeau heb ik een hele brede rol, die het best te beschrijven is als het 'technisch geweten bij een klant'. Een goed voorbeeld daarvan is de opdracht bij Heineken International. Heineken heeft een online platform waarop alle individuele landen met al hun merken campagnes kunnen uitrollen. Mijn werkzaamheden bestonden enerzijds uit het adviseren en ondersteunen van brandmanagers en projectleiders van leveranciers om hun online wensen op tijd te verwezenlijken. Anderzijds moest het platform doorontwikkeld en gemoderniseerd. Het resultaat van ons team was dat de zelfredzaamheid van de brandmanagers is vergroot, zodat wij ons konden richten op de doorontwikkeling van de architectuur van het platform. Dat laatste was ook de opdracht bij Transavia. Transavia heeft een complexe architectuur, die niet snel genoeg met de veranderende wensen van de business mee kon. In een onderzoek van een paar maanden heb ik samen met een collega architect een visie op de architectuur gemaakt door die te toetsen op een aantal thema's. Om die visie te realiseren, hebben we een roadmap opgesteld. Mijn opdrachten gaan niet altijd alleen over architectuur en techniek. Bij Mirabeau bijvoorbeeld hebben we 'multi-customer scrum teams'. Zo'n team bouwt kennis op van een bepaalde sector. Er is een team voor de woonsector, dat 3 wooncorporaties bedient. Behalve het onderhouden van klantcontacten en contacten met leveranciers van de klant, ben ik mede verantwoordelijk voor het naleven van Agile werken. Het lijkt op de werkzaamheden bij Sundio. Daar zijn vier DevOps scrum teams opgezet. Sundio ervaart dat vier teams in 1 architectuur tot 'pijplijn' problemen leidt, zelfs al hebben de teams elk een eigen backlog. Mijn taak is adviseren en sparren om te werken aan een architectuur die autonome teams toelaat.

ABN Amro (Cap Gemini)

Software Modeling Architect - Januari 2012 - April 2012

ABN Amro heeft een mobiele applicatie (iPhone en Android) voor particuliere klanten. Er zijn bijkomende wensen vanuit verschillende afdelingen van de bank. Het doel van het project was deze wensen te realiseren met inachtneming van de bestaande functionaliteit van het internet bankieren. Mijn taak bestond uit het analyseren van de wens, onderzoek naar herbruikbare functionaliteit of noodzakelijke architectuurwijzigingen en het ontwerpen van de te bouwen componenten. De projectuitvoer was Scrum. Het resultaat is meerdere werkende en uitgerolde nieuwe releases van de mobiele applicatie.

DUO (Cap Gemini)

Projectleider - Januari 2008 - Oktober 2011

Als uitvoeringsdienst van OCW moet DUO volgens wet- en regelgeving gelden verstrekken aan onderwijsinstellingen en de jaarrekeningen controleren. DUO kent hiervoor processen die ondersteund worden door software. Het project had als doel veranderingen in wet- en regelgeving te implementeren in de ondersteunende software. Ik stuurde een team van informatie analisten en ontwikkelaars aan, plande tijd en middelen, maakte procesafspraken en richtte tooling in om de keten van Changemanagement tot deployment te versoepelen. Ik heb een set Prince2 templates ontwikkeld om de projecten te beheersen. Naast dit project heb ik ook een rol gespeeld in een transitie van het beheer&onderhoud naar een outsourcings partner, functiepunt implementatie en twee migratie trajecten. Het resultaat is dat DUO aan haar verplichtingen richting het onderwijsveld en het ministerie OCW adequaat kan voldoen.

Overig samengevat

Diverse rollen - 1997 - 2008

UWV wisselt gegevens uit met (lokale) overheden en werkgevers. UWV wilde een systeem dat sneller en zonder tussenkomst van personen de uitwisseling mogelijk maakt. Ik heb als teamleider het agile team kunnen overtuigen de applicatiearchitectuur te herzien. Ook heb ik een migratie gedaan van de ontwikkelomgeving en een verbetering aangebracht aan het ontwikkel- en testproces. Mede dankzij mijn inspanningen ontstond een makkelijker te onderhouden en uit te breiden systeem dat volledig aan de wens van UWV voldoet. VROM (ministerie) hanteerde een handmatig proces bij het beheersen van incidenten. VROM wilde dit proces automatiseren en ondersteunen met een integrale website waarop alle betrokken instanties informatie kunnen inwinnen en aanleveren. Voor het project assisteerde ik bij het opstellen van de use cases, heb ik een initieel testplan geschreven en maakte ik de technische ontwerpen. De website is na een landelijke test met succes in gebruik genomen. Maetis wilde in een korte tijd een groot aantal fouten oplossen en wijzigingen doorvoeren in hun systeem. Ik ben er in geslaagd in korte tijd de materie en de software te begrijpen en zodoende een bijdrage te leveren. Webtrainer is een webapplicatie voor de recreatieve- en semiprofessionele wielrenner. Deze applicatie is naar een idee van een bekende wielertrainer. Op basis van trainingsschema`s kunnen prestaties bevorderd worden. Ik combineerde hier werk en hobby: Wielrennen en programmeren. Een bijzondere opdracht was voor Aino. Door middel van testen moest ik samen met een TMap specialist de functionaliteit achterhalen van een arbeidscontractsysteem. Vervolgens beschreef ik de functionaliteit in UseCases. De KNSB (Koninklijke Nederlands Schaatsenrijdersbond) wilde haar systeem voor de wedstrijdadministratie vervangen. Het requirementmanagement was de uitdaging, omdat naast het bondsbureau twaalf ijsbanen als stakeholder bijzondere en soms tegenstrijdige eisen hadden. Ik zorgde ook voor de realisatie en implementatie van deze eisen.

Contact

Stuur mij een bericht

“The human species is intelligent, but not quite intelligent enough”

Unknown